Stučna popravka mehaničkih sistema

Ukoliko imate problema sa bilo kojim mehaničkim sistemima u vašem vozilu, možete se osloniti na Bosch Car Service stručnjake da će to srediti – sa najnovijom ispitnom opremom i originalnim rezervnim delovima standarda delova za prvu ugradnju.

  • Originalni rezervni delovi standarda delova za prvu ugradnju
  • Najnovija ispitna oprema za mehaničke komponente vozila
  • Stručno osoblje sa pristupom tehničkim podacima

Pomoć za mehaničke sisteme

Ukoliko imate problema sa mehaničkim sistemima u vašem vozilu, možete se osloniti na naše specijalno obučene stručnjake da će sve ponovo proraditi – od izduvnog sistema do zamene amortizera i zupčastog kaiša. Zahvaljujući višegodišnjem iskustvu, upotrebi najnovije ispitne opreme i pristupu neophodnim tehničkim podacima, naši stručnjaci mogu brzo i profesionalno izvršiti potrebni rad na svim mehaničkim sistemima na vašem vozilu. A kada su popravke neophodne, Bosch Car Service radionice uvek koriste rezervne delove standarda prve ugradnje.

Stručnost od kočnica do izduvnih sistema

Izduvni sistem kao celina je jedan od navažnijih mehaničkih komponenata u vozilu. Ukoliko je prednji ili zadnji prigušni lonac neispravan, može rezultovati u većom potrošnji goriva i dugoročnim oštećenjima motora. Kako je ovaj sistem stalno izložen vibracijama i spoljašnjim uticajima, može se pojaviti korozija, rupe izazvane vibracijama ili lom tokom određenog vremena. Zaposleni u Bosch Car Service radionicama će sa zadovoljstvom da servisiraju i poprave vaš izduvnih sistem i osigurati da ceo sistem bude fino izbalansiran – od dizajna i pozicije pojedinačnih komponenti pa sve do fleksibilne ugradnje.

Amortizeri – skriveni rizik

Cifra priča za sebe: Oko 6,2 miliona vozila na nemačkim putevima ima oštećene amortizere. Polovina svih nezgoda se može dovesti u vezu sa lošim stanjem amortizera u vozilima koja su stara preko 10 godina ili prešla preko 150.000 km. A ozbiljne greške se mogu pronaći i u 9,3% automobila starih samo 3 godine. Dobro je znati: Oštećeni amortizer mogu produžiti put kočenja za 20% i značajno povećati trošenje pneumatika. Povrh svega, mogu smanjiti prijanjanje i smanjiti stabilnost u krivinama, stoga preporučujemo proveru vaših amortizera od strane naših stručnjaka u redovnim intervalima.

izvor: boschcarservice.com