Obavezna oprema u vozilu

Pod opremom vozila u saobraćaju na putevima (u smislu ovog pravilnika) – podrazumevaju se:

1) rezervni točak;
2) aparat za gašenje požara;
3) sigurnosni trougao;
4) oprema za pružanje prve pomoći (komplet prve pomoći);
5) klinasti podmetači;
6) čekić za razbijanje stakla;
7) svetloodbojni prsluk;
8) uže ili poluga za vuču;
9) zimska oprema;
10) zaštitna kaciga;
11) oprema za čišćenje točkova poljoprivrednih vozila, i
12) zaprečna tabla.

Rezervni točak – mora postojati u motornim i priključnim vozilima (osim u mopedima, motociklima, motornim vozilima na tri točka, lakim četvorociklima, četvorociklima, traktorima, traktorskim prikolicama, prikolicama sa jednostrukom osovinom i jednoosovinskim prikolicama, autobusima za gradski i prigradski saobraćaj, trolejbusima za gradski saobraćaj, turističkom vozu i vozilima namenjenim za komunalne usluge (za pranje i čišćenje ulica, odvoz smeća i fekalija i sl.), tako da ga vozač može, po potrebi, koristiti.
Pneumatik na rezervnom točku mora biti istih dimenzija i nosivosti kao pneumatici koji se koriste na vozilu ili biti homologovan kao privremeni rezervni točak prema jednoobraznim tehničkim uslovima.
Rezervni točak ne moraju da imaju motorna i priključna vozila ako su pneumatici ili naplaci opremljeni nekim sigurnosnim sistemom za sigurnu vožnju s izduvanim pneumatikom ili ako vozilo poseduje odgovarajuće sredstvo za privremeno osposobljavanje izduvanog pneumatika (npr. sprej, pena u boci pod pritiskom, komplet za brzu popravku pneumatika i sl.).

Prenosni aparat za gašenje početnih požara, sa važećim dokazom o ispravnosti u skladu sa preporukom proizvođača –mora postojati i biti postavljen na dostupnom mestu, tako da se u slučaju požara može upotrebiti u motornim vozilima, osim u vozilima vrste L i u vozilima vrste M1 kojima se ne vrši javni prevoz putnika u saobraćaju na putevima.  
Aparat za gašenje požara mora gasiti požare klasa A, B i C i elektro instalacija pod naponom.  
Sredstvo za gašenje je suvi prah ili ekvivalentna količina drugog pogodnog sredstva za gašenje, u skladu sa preporukom proizvođača tog sredstva.  
Na deklaraciji aparata za gašenje početnih požara može biti naveden podatak o ekvivalentnoj količinu suvog praha koju zamenjuje sredstvo za gašenje koje se nalazi u aparatu.  
U vozilima vrste M1 kojima se vrši javni prevoz putnika mora se nalaziti najmanje jedan aparat sa sredstvom za gašenje u ekvivalentnoj količini 1 kg suvog praha.  
U vozilima vrste M2, M3, N1, N2, N3 i K5 mora se nalaziti najmanje jedan aparat sa sredstvom za gašenje u ekvivalentnoj količini 2 kg suvog praha.  
U priključnim vozilima za javni prevoz putnika, mora se nalaziti najmanje jedan aparat sa sredstvom za gašenje u ekvivalentnoj količini 3 kg suvog praha.  

Sigurnosni trougao, koji odgovara jednoobraznim tehničkim uslovima – mora postojati, na vidnom mestu, u motornim i priključnim vozilima, osim u vozilima vrste L , K i O , tako da ga vozač može po potrebi koristiti 
Po dva sigurnosna trougla – moraju postojati u:  
1) teretnom vozilu i autobusu kada vuku priključno vozilo;  
2) motornom vozilu koje se nalazi na začelju kolone kada se motorna vozila kreću u organizovanoj koloni.  

 
Oprema za pružanje prve pomoći (komplet prve pomoći veličine “A”) koja odgovara standardu SRPS Z.B2.001 (“Službeni glasnik RS”, broj 6/10) – mora postojati tako da se može po potrebi koristiti u motornim vozilima vrsta L osim u vozilima vrste L1, L2 i L6 .  
U motornim vozilima vrsta M, N, T, C i K5 mora postojati oprema za pružanje prve pomoći (komplet prve pomoći veličine “B”) koja odgovara standardu SRPS Z.B2.001 (“Službeni glasnik RS”, broj 6/10), tako da se može po potrebi koristiti. U vozilima vrsta M2 i M3 koja imaju više od 22 mesta za sedenje mora se nalaziti dve kutije prve pomoći veličine “B”.  
Oprema za pružanje prve pomoći mora se nalaziti na dostupnom mestu.  

Dva klinasta podmetača – moraju postojati, na vidnom mestu, u motornim i priključnim vozilima, čija najveća dozvoljena masa prelazi 5 t tako da ih vozač može, po potrebi, koristiti.

 
Čekić za razbijanje stakla, na pomoćnim otvorima za izlaz putnika u autobusima i trolejbusima – mora postojati, na vidnom mestu u neposrednoj blizini otvora za izlaz u slučaju opasnosti, tako da se u slučaju opasnosti može upotrebiti 

 
Svetloodbojni prslukmora odgovarati standardu SRPS EN 471:2007 (“Službeni glasnik RS”, broj 39/07).  

Uže ili poluga za vuču vozilamora postojati, na dostupnom mestu, u putničkim automobilima, i to:
– uže – koje mora omogućavati vuču vozila na rastojanju od 3 m do 5 m
– poluga – koja mora omogućavati vuču vozila na rastojanju do 3 m
Ostala motorna i priključna vozila mogu imati polugu za vuču. Ukoliko vozilo poseduje polugu za vuču, ona mora biti ispitana na istezanje na silu, veću od polovine najveće dozvoljene mase vozila na kojem se nalazi.

 
Zimska oprema motornih i priključnih vozila (osim vozila vrste L), podrazumeva: 
1) pneumatike za zimsku upotrebu (npr. M+S, Snow, Winter i dr.) na svim točkovima vozila vrsta M1 i N1;  
(PAŽNJA – Ova odredba – počinje da se primenjuje od 1. maja 2011. godine)
2) lance odnosno druge uređaje za povećanje trakcije na najmanje dva pogonska točka; 
3) za vozila vrsta M2, M3 i N – obavezni deo zimske opreme je i lopata osim vozila koja učestvuju u javnom gradskom prevozu. 
Dubina gazećeg sloja na pneumaticima za zimsku upotrebu – ne sme biti manja od 4 mm. 
Na vozilima se ne smeju postavljati pneumatici sa klinovima.
U periodu od 1. novembra do 1. aprila – vozila MORAJU biti opremljena zimskom opremom.
Izuzetno (u navedenom periodu) – u naselju – vozila ne moraju biti opremljena lancima, odnosno drugim uređajima za povećanje trakcije.
Van navedenog perioda vozila mogu biti opremljena zimskom opremom.  
Lanci i drugi uređaji za povećanje trakcijemoraju obavezno da se postave na točkove kada je kolovoz pokriven snegom, na odseku puta koji označen saobraćajnim znakom “lanci za sneg”. Ova oprema se može postaviti na točkove i na odseku puta koji nije označen ovim znakom samo kada je kolovoz prekriven snegom.

Zaštitne kacige i njihovi viziri, moraju biti homologovani prema jednoobraznim tehničkim uslovima. Zaštitna kaciga mora biti mlađa od 5 godina u odnosu na datum proizvodnje, ako je datum proizvodnje upisan na spoljnoj strani kacige, odnosno mora biti u skladu sa rokom trajanja koju je propisao proizvođač.  
Zaštitna kaciga ne sme se koristiti – nakon saobraćajne nezgode u kojima su nastala vidljiva oštećenja, ako ima vidljiva oštećenja, odnosno nakon što je ispunila svoju zaštitnu funkciju pri padu sa motocikla. 

 
Oprema za čišćenje točkova vozila koja se koriste u poljoprivredi i šumarstvu – mora postojati, u motornim vozilima vrsta T i S.  
Oprema za čišćenje točkova može biti lopata, motika, trnokop ili slična alatka kojom se točkovi mogu uspešno očistiti od nakupljene zemlje pre stupanja na put sa čvrstom podlogom. 

Zaprečne table – moraju postojati na radnim mašinama kada njihova širina prelazi 2,5 m, na vozilima koja prevoze teret koji je duži od zadnjeg kraja teretnog ili priključnog vozila, na vozilima na kojima teret premašuje širinu vozila, na vozilima širim od 3,0 m i na traktorima koji vuku/nose izmenjive mašine šire od 2,5 m. Oznake moraju odgovarati i biti postavljene u skladu sa standardom SRPS.Z.S2.855.