1. Demontaža tocka putnički program

2. Demontaža gume putnički program

3. Demontaža i montaža točka i gume putnički program

4. Vulkaniziranje unutrašnje gume putnički program

5. Tubeles čep putnički program

6. Vulkaniziranje unutrašnje gume poluteretni program i dzipovi

7. Demontaža i montaža točka i gume poluteretni program i dzipovi

8. Tubeles ventil putnički program

9. Tubeles ventil poluteretni program i dzipovi

10.   Demontaža i montaža točka teretni program i traktorske zadnje

11.   Demontaža i montaža točka i gume teretni program i traktorske zadnje

12.   Vulkaniziranje spoljasnje gume putnički program

13.    Balansiranje putnički program

14.     Balansiranje alu-felna putnički program

15.     Balansiranje alu-felna na kucanje putnički program

16.     Balansiranje poluteretni program i dzipovi

17.     Balansiranje alu-felna poluteretni program i dzipovi

18.     Vulkaniziranje spoljne gume poluteretni program i dzipovi

19.     Vulkaniziranje unutrašnje gume teretni program po rupi i trak. zad

20.     Vulkaniziranje guma za bicikl

21.     Čep skuter

22.      Demontaža i montaža točka i gume skuter

23.      Čep teretni program