Zamena zupčastog kaiša

Kidanje zupčastog kaiša tokom vožnje najčešće dovodi do ozbiljnih većih posledica. Defektni zupčasti kaiševi predstavljaju najčešći uzrok za nastala ozbiljna oštećenja na motoru, pa čak i za totalna oštećenja. Najbolja zaštita protiv ovakvih oštećenja jeste redovna zamena zupčastog kaiša. Stoga intervali za zamenu kaiša koji su naznačeni od strane proizvođača moraju pre svega da budu razmotreni . Zupčasti kaiš bi trebalo redovno da se pregleda od strane profesionalca. Bosch Car Service radionice proveravaju sve delove kaiša koji su izloženi habanju. Bosch zamenski setovi, kao što su zupčasti kaiš, roleri i španeri mogu pouzdano da obezbede sinhronizovani prenos snage, transmisiju.

  • Mogućnost provere pohabanosti i zamene u okviru ostalih servisnih usluga
  • Zamenski setovi sa savršeno uklopljenim delovima
  • Vrhunski kvalited delova po specifikaciji proizvođača originalnih delova, za maksimalnu pouzdanost
  • Dizajn kaiša po meri motora za duži radni vek

Maksimalna izdržljivost

U tri od četiri vozila, ništa ne funkcioniše bez zupčastog kaiša. Kaiš predstavlja konekciju između kolenastog vratila i dva bregasta vratila, i treba da obezbedi savršenu sinhronizovanost pozicije klipa sa poziciom ventila. Zupčasti kaiš se pokreće u momentu startovanja motora, i mora da prenese nekoliko tona snage. Ukoliko je kaiš neispravan, motor neće raditi. Ukoliko zategnutost nije dobra i ne postoji čvrsta veza sa gumenim zupcima na kaišu, to može dovesti do udaranja ventila i klipa. Posledice u većini slučajeva jesu ozbiljna oštećenja motora koja iziskuju visoke troškove popravki. Ukoliko dođe do kidanja zupčastog kaiša tokom vožnje, može doći do potpunog kvara motora. U istim modelima vozila, veza između kolenastog i bregastog vratila može da bude uz pomoć lanca. Ali većina vozila se oslanja na sistem prenosa snage, transmisije uz pomoć zupčastog kaiša koji obezbeđuju specifičan rad bez buke sa pouzdanom sinhronizacijom rada ventila i klipa. Ali: predstavlja jedan od osnovnih delova u vozilu koji je izložen habanju. Redovne provere kaiša i njeno menjanje predstavljaju bitan faktor.

Optimalno menjajte – Sistematično

Zupčasti kaiš nije jedini deo u motoru koji je izložen habanju i koji se troši i sve više opterećuje sa svakim kilometrom vožnje. Čak i ostatak komponenata koji se nalazi na motoru, kao što su roleri za zatezanje, španeri, čak i vodena pumpa koja radi pod uticajem zupčastog kaiša su konstantno izloženi mehaničkim, hemijskim i toplotnim opterećenjima. Iz tog razloga je veoma bitno da redovno proveravate stanje komponenata, i ukoliko je potrebno zamenite sve neispravne komponente. Bosch zamenski setovi obezbeđuju efikasnu i štedljiviju varijantu zamene. U Bosch Car servisu su raspoložive sve komponente motora za sve tipove modernih vozila:

Zamena zupčastog kaiša – Profesionalno

U zavisnosti od tipa vozila, interval za zamenu zupčastog kaiša varira između 40,000 i 120,000 pređenih kilometara. Zamena zupčastog kaiša u Bosch Car servisu garantuje najbolji kvalitet zamenskog dela i najkvalitetnije izvršene usluge. Mehaničari u servisu za ovakve tipove usluga imaju podršku Bosch dijagnostičkog softvera. Softver pruža svakojake informacije i između ostalog ažurirane informacije specifikacije proizvođača. Bosch sistem takođe snabdeva korisnika sa ispravnim podacima za montiranje zupčastog kaiša i svih nosećih komponenata: sa detaljnim podacima u okviru specifikacije određenog tipa vozila sa optimalnim podešavajućim vrednostima za vaš tip motora.

izvor: boschcarservice.com